Project KIK

Vzw KIK wil bijdragen tot de verbreding van het maatschappelijk draagvlak door info- en sensibiliseringsactiviteiten te organiseren.

KIK wil meewerken aan goed onderwijs met respect voor kinderen in harmonie met hun cultuur. Specifiek wil KIK tegemoet komen aan de specifieke onderwijsnoden van de school “Le Dauphin” in Kindia Guinée. 

 

Doelstellingen van het project :

 

1. Uitwisseling tussen gemeentelijke Basisschool Ak’Cent Bever en de school “Le Dauphin” in Féréfou, een buitenwijk van Kindia GUINEE 

  • Voor de leerlingen van Ak’Cent worden er info-momenten, thema-weken, inleefateliers, workshops, …georganiseerd om het leven van kinderen uit het Zuiden beter te kunnen begrijpen
  • Leerkrachten Ak’Cent geven pedagogische/didactische suggesties om het “spelend leren” te bevorderen en “bewegingsactiviteiten” te organiseren (Multi Move)
  • 6de lj. uit beide scholen schrijven elkaar brieven.
  • De handpop “Flonflon, le mouton” legt de link tussen de 3 de kleuterklas Ak’Cent en de kleuters van Le Dauphin

 

      

 

2. Bouw van klaslokalen voor basisschool Le Dauphin in Kindia  

De school Le Dauphin heeft nieuwe lokalen nodig, door het groter aantal leerlingen en de onbetaalbaar geworden huurprijs voor de huidige school.

KIK bouwt 6 kleuterklassen en laat de lokalen voor de lagere school en collège verder afwerken.

KIK werkt hiervoor samen met de Guinése schichting : Pierre à Bâtir, die zorgt voor de bouw en het onderhoud van de school.

Dankzij donateurs en fondsenwervende activiteiten kunnen wij Pierre à Bâtir financieel steunen.   

Er wordt zowel voor de bouw als voor de inrichting gewerkt met plaatselijke leveranciers/werkmensen/ateliers.

 

3. Aankoop didactisch materiaal

De Guinése overheid voorziet niet in kleuterscholen, daarom richtten Mamadou Sow en Marijke Folmer in 2004 een kleuterschool op om jonge kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden. 

De nood aan passend didactisch materiaal voor kleuters is hoog. KIK wil in samenwerking met de school Ak’Cent, de firma BAERT en eigen fondsen het nodige materiaal aankopen/maken om het spelend/bewegend leren te bevorderen.

Bv. 

  • Ak’cent spaart “kiwi” –stickers in ruil voor ballen !
  • Leerlingen van het 5 de lj. maken zelf 
  • een aantal didactisch verantwoorde spelletjes 
  • voor de kleuters van Le Dauphin.
  • Werkgroep KIK maakt “pittenzakjes”voor de bewegingsspelletjes. 

 

   

 

4. Armoedebestrijding :

Volgens Nelson Mandela is :  Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.

Ook kansarme kinderen hebben recht op onderwijs.

Ouders in Kindia financiëel steunen om hun kinderen te laten schoollopen is ook één van de doelstellingen van KIK. 

Zie later “11 de kind-principe”.